Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • Sporządza akty notarialny
 • Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych
 • Sporządza poświadczenia:

  - własnoręczności podpisu

  - zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

  - daty okazania dokumentu

  - pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu

 • Spisuje protokoły
 • Sporządza na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
 • Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Copyright © 2019 - www.notariuszniemiec-gliwice.pl

Projekt i wykonanie - Es.com.pl